Skip to content
Anders W. Ø. Larsen - de ukendte dimensioners kartograf

Anders W. Ø. Larsens kunst omkredser spørgsmål om kosmisk spiritualitet og eksistens. Hans billeder giver udtryk på en æstetisk søgen efter hvordan vi opfatter filosofiske begreber som (under)bevidsthed, tilstedeværelse, realitet og det overnaturlige. I sin kunst opererer kunstneren i høj grad med visuelle konceptioner af det transcendente, det hinsides og det ukendte.

Larsens billeder sluger beskueren ind i universets uendelige og ukendte dybder, hvor tomrum og intethed bliver projektionsflader til det nye og anderledes. Han dyrker et evolutionistisk maleri, der ligesom en komet i verdensrummet befinder sig i konstant bevægelse og venter på et energetisk sammenstød i en hidtil ukendt dimension. Og selvom billedernes baggrund drager beskuerens videnskabelig eller spirituelt funderede tænkning i fantasiens fjerne galakser, er de forankret i det rum de befinder sig i. Svævende ornamenter, der er præget af organiske eller geologiske strukturer, vibrerer mellem tyngdekrafterne i Larsens grænseløse billeduniverser og skaber forbindelse til det liv og den verden vi er mere fortrolige med. Der er energetiske elementer i Larsens kunst der simulerer materie og anti-materie på samme tid og bygger broer mellem det følelsesmæssige og fornuften, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Anders W. Ø. Larsens meditative kunst sigter efter en symbiose mellem den kropslige og åndelige bevidsthed, med henblik på at fremme nye erkendelser om os selv, den verden vi lever i og de dimensioner vi endnu ikke har opnået. Kunstneren berører med sine værker det unormale, uforklarlige og endnu ikke kortlagte – og præcis derfor har Anders W. Ø. Larsens kunst sin berettigelse. Kun i omfavnelsen af det ubegribelige ligger muligheden for erkendelsen!

– Lucas Haberkorn, chefkurator på Museum Jorn

Back To Top